Πέμπτη, 2 Αυγούστου 2012

Με απ’ ευθείας ανάθεση τρόπος εκτέλεσης και ορισμός αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Συντήρηση γηπέδων και αθλητικών εγκαταστάσεων δημοτικής Κοινότητας Παπάγου , έτους 2012

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου