Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2012

Ειδική προκήρυξη πρωταθλήματος κατηγορίας γυναικών περιόδου 2012-2013


Σύμφωνα με τις διατάξεις του N.2725/99, 3057/02, 3264/04, του Καταστατικού της  Ε.Ο.Κ. ,του Καταστατικού της Ε.Σ.Κ.Α., των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ. καθώς και της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων 2012-2013(της ΕΟΚ).

                                              Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε

Το πρωτάθλημα Β’Κατηγορίας Γυναικών περιόδου 2012-2013 με τους  παρακάτω  όρους:
ΑΡΘΡΟ 1ο: ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στο πρωτάθλημα Β’ κατηγορίας Γυναικών δικαιούνται να λάβουν μέρος τα πιο κάτω
12 (δώδεκα) σωματεία:    
1.        ΠΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ
2.        ΓΑΟ ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥΝΩΝ
3.        ΠκΑΟ ΑΜΙΛΛΑ
4.        ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΑ
5.        ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
6.        ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ
7.        ΑΚΟ ΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
8.        ΑΟ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΛ.
9.        ΜΕΝ ΙΛΙΟΥ
10.        ΓΣ ΩΡΩΠΟΥ
11.        ΑΣ ΠΑΠΑΓΌΥ
12.        ΑΟΝΝΝΕ ΑΜΑΖΟΝΕΣ

ΑΡΘΡΟ 2ο: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι δηλώσεις συμμετοχής των Σωματείων πρέπει να υποβληθούν στην Ε.Σ.Κ.Α., το αργότερο μέχρι ΔΕΥΤΕΡΑ 09 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 και να περιλαμβάνουν τα στοιχεία που προβλέπονται από τον Κανονισμό Πρωταθλημάτων (άρθρο 28).
Οι δηλώσεις συμμετοχής των σωματείων πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία της ΕΣΚΑ αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή (πρωτότυπες).
Υποβολή δηλώσεων με επιφυλάξεις απαγορεύονται με ποινή αποκλεισμού από το Πρωτάθλημα.
Εναρξη του Πρωταθλήματος ορίζεται η ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012.
Η Ε.Σ.Κ.Α. διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του πρωταθλήματος.
Η  κλήρωση  των  αγώνων  θα  γίνει την ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 στα γραφεία της Ένωσης  Υδρας 4 - Γαλάτσι και ώρα  18.00  παρουσία των αντιπροσώπων των Σωματείων.

ΑΡΘΡΟ 3ο: ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
Τα Σωματεία που μετέχουν στο Πρωτάθλημα θα συναντηθούν μεταξύ τους δύο  φορές, όπως τα άρθρα 34,35 του Κανονισμού Πρωταθλημάτων ορίζουν και σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα καταρτισθεί.
Οι αγώνες του Πρωταθλήματος θα διεξάγονται κάθε ΤΕΤΑΡΤΗ ή άλλη μέρα, εφόσον η ΕΣΚΑ ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Πρωταθλήματος θεωρήσει αυτό απαραίτητο.
H EΣΚΑ διατηρεί το δικαίωμα ορισμού και δεύτερης αγωνιστικής ημέρας μέσα στην ίδια εβδομάδα στην περίπτωση που θα κρίνει αυτό αναγκαίο.
Οι αγώνες θα διεξάγονται σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα καταρτισθεί και θα διανεμηθεί στα σωματεία.

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ
Ολοι οι αγώνες του Πρωταθλήματος θα διεξαχθούν σε κλειστά γήπεδα.
Τα Σωματεία υποχρεούνται να εξασφαλίσουν τα κλειστά γυμναστήρια που θ’αγωνίζονται (Εθνικά,Δημοτικά,Ιδιωτικά) και τα οποία θεωρούνται ως έδρες τους. Υποχρεώνονται δε συνημμένως με την δήλωση συμμετοχής να υποβάλλουν στην ΕΣΚΑ και έγγραφο παραχώρησης του γυμναστηρίου-έδρας τους.
Το Σωματείο που αναγράφεται πρώτο στο πρόγραμμα των αγώνων θεωρείται γηπεδούχο και θα έχει όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιότητα του αυτή.
Η Ε.Σ.Κ.Α. διατηρεί το δικαίωμα να προσθέσει στα πιο πάνω γήπεδα και άλλα που πληρούν τους όρους διεξαγωγής του Πρωταθλήματος.
Σε περίπτωση που αποκλεισθεί γήπεδο ή δεν είναι δυνατόν για οποιονδήποτε λόγο να τελεσθεί προγραμματισμένος αγώνας σ’αυτό και αφού θα έχει γνωστοποιηθεί στην ΕΣΚΑ με επίσημο έγγραφο από την αρχή δικαιοδοσίας του γηπέδου από το γηπεδούχο σωματείο τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, ο αγώνας αυτός θα ορίζεται την ίδια ή άλλη ημερομηνία στο ίδιο ή άλλο κλειστό γήπεδο (άρθρο 31 Κανονισμού Πρωταθλημάτων) τηρώντας τις διατάξεις του άρθρου 3 της παρούσης.
Οι ποινές που επιβάλλονται στα σωματεία-μέλη της Ένωσης για πειθαρχικές παραβάσεις, είναι αυτές που προβλέπονται στο άρθρο 82 του Πειθαρχικού Δικαίου Σωματείων του Κανονισμού της Ε.Ο.Κ.

ΑΡΘΡΟ 5ο: ΜΠΑΛΑ ΑΓΩΝΩΝ
Ολοι οι αγώνες θα διεξάγονται με  δερμάτινη μπάλα MOLTEN Νο 6 και σε περίπτωση που αγώνας διεξαχθεί με μπάλα άλλης μάρκας μηδενίζονται και τα δύο διαγωνισθέντα σωματεία.

ΑΡΘΡΟ 6ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των διαγωνιζομένων Σωματείων καθορίζονται με τις διατάξεις των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ. και Ε.Σ.Κ.Α.,που αναφέρονται παραπάνω.
Τα συμμετέχοντα στο πρωτάθλημα σωματεία ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ να συμμετάσχουν στα πρωταθλήματα ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (άρθρο 27 των Κανονισμών).
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας ο αρχηγός αθλητής ομάδας έχει δικαίωμα να ασκήσει τα καθήκοντα του προπονητή έως και τρεις (3) αγωνιστικές ημέρες, διάστημα που δεν καταστρατηγεί την διάταξη περί κωλύματος παράλληλης άσκησης των ιδιοτήτων προπονητού-αθλητού.
Λόγοι ανωτέρας βίας θεωρούνται η οικονομική αδυναμία του σωματείου, το κώλυμα άσκησης των καθηκόντων του προπονητή κ.λ.π.
Τα Σωματεία δεν δικαιούνται να διοργανώσουν φιλικούς αγώνες (τουρνουά) χωρίς την έγκριση της ‘Ενωσης. Είναι δε απαραίτητο να χρησιμοποιούνται σ’αυτούς τους αγώνες επίσημοι διαιτητές και επίσημοι κριτές οι οποίοι θα ορίζονται από την Αρμόδια Επιτροπή Ορισμού Διαιτητών του Ν.2725/99 του άρθρου 44 παρ.4 .
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης τα Σωματεία θα καλούνται σε απολογία στο Δ.Σ. της Ε.Σ.Κ.Α.
Οι ομάδες που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα, υποχρεώνονται να καταβάλουν, πριν την έναρξη του εντός έδρας αγώνων τους σε κάθε διαιτητή το ποσό των δώδεκα (12) ευρώ και σε κάθε κριτή  το ποσό των οκτώ  (8) ευρώ.
Σε περίπτωση που δεν καταβληθούν από το γηπεδούχο σωματείο τα έξοδα διαιτητών και κριτών το γηπεδούχο σωματείο μηδενίζεται στον συγκεκριμένο αγώνα.
Σε περίπτωση ματαίωσης ή διακοπής αγώνα μέχρι την λήξη του α΄ημιχρόνου για οποιονδήποτε λόγο, τα έξοδα των διαιτητών και κριτών  που έχουν προσέλθει, καταβάλλονται από την γηπεδούχο ομάδα αλλά περιορίζονται στο ήμισυ.
To γηπεδούχο σωματείο οφείλει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την παρουσία γιατρού ή νοσηλευτών κατά την διάρκεια της διεξαγωγής του αγώνα.
Οι αγώνες τελούνται με την έγκριση του Δ.Σ. της Ε.Σ.Κ.Α σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.3207/2003.
Ως εκ τούτου, τα Σωματεία υποχρεούνται να κοινοποιούν το πρόγραμμα των αγώνων στις κατά τόπους Αστυνομικές Αρχές.

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ
Στο Πρωτάθλημα δικαιούνται να πάρουν μέρος αθλήτριες που πληρούν τους όρους των Αθλητικών Νόμων, των ισχυόντων κανονισμών της ΕΟΚ και των Προκηρύξεων ΕΟΚ και ΕΣΚΑ.
Κάθε σωματείο δικαιούται να δηλώσει σε κάθε αγώνα μέχρι δώδεκα (12) αθλήτριες.
Επίσης για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, οι συμμετέχουσες στο πρωτάθλημα ομάδες, υποχρεώνονται καθ΄όλη την διάρκεια του αγώνα να έχουν στην πεντάδα που αγωνίζεται, μία (1) αθλήτρια γεννημένη το 1992 και νεώτερη.
Η παραπάνω αθλήτρια θα φέρει υποχρεωτικά στην φανέλα του το Νο 4 και ούτω καθ΄εξής (Νο5, Νο6 κλπ) εάν η ομάδα επιθυμεί να δηλώσει περισσότερες από μία αθλήτριες.
Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν τα παραπάνω, ο αγώνας διεξάγεται κανονικά (δηλαδή με πέντε αθλήτριες η κάθε ομάδα), η τυχόν παράβαση σημειώνεται στις παρατηρήσεις στο φύλλο αγώνα, για δε την ποινή που επιβληθεί στο υπαίτιο σωματείο αποφασίζει το Δ.Σ. της Ε.Σ.Κ.Α.

Στο φύλλο αγώνα η κάθε ομάδα έχει δικαίωμα να δηλώσει δώδεκα (12) καλαθοσφαιρίστριες εκ των οποίων μόνο μία (1) μπορεί να μην είναι ελληνικής υπηκοότητας, ομογενής καθώς και αλλοδαπή καλαθοσφαιρίστρια της οποίας το δελτίο αθλητικής ιδιότητας έχει εκδοθεί από την Ε.Ο.Κ. πριν την συμπλήρωση του 15ου  έτους της ηλικίας της.(άρθρο 1 παρ.3 της Υπουργικής Απόφασης 6439/Β/2002).
Οι ομάδες θα πρέπει να χρησιμοποιούν στις εμφανίσεις τους αριθμούς από το 4 έως και το 15.

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΩΝ
Για την αναβολή αγώνων ισχύουν όσα ορίζονται από το άρθρο 50 του Κανονισμού Πρωταθλημάτων.
Ιδιαίτερα τονίζεται η παρ.4 του παραπάνω άρθρου σύμφωνα με την οποία αγώνας που αναβλήθηκε ή ματαιώθηκε για οποιαδήποτε αιτία και κρίνεται ότι πρέπει να επαναληφθεί, διεξάγεται σε διάστημα 8 ημερών από την ημέρα που αρχικά είχε προγραμματισθεί η διεξαγωγή του.

ΑΡΘΡΟ 9ο: ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΟΣ
Για την διακοπή αγώνα ισχύουν όσα ορίζονται από το άρθρο 46 του Κανονισμού Πρωταθλημάτων όπως αυτό τροποποιήθηκε στην Γ.Σ. της ΕΟΚ της 20.1.96.
Επισημαίνεται ότι το γηπεδούχο σωματείο είναι υποχρεωμένο να παραλάβει από την Ενωση επικυρωμένη φωτοτυπία του φύλλου αγώνος του διακοπέντος αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 1Οο: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Οι ενστάσεις υποβάλλονται σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 54 του Κανονισμού Πρωταθλημάτων,πρέπει δε να υποστηριχθούν με έγγραφο μέσα σε 48 ώρες από την τέλεση του αγώνος και να συνοδεύονται από το σχετικό παράβολο τριάντα (30) ευρώ.
Οι ενστάσεις και οι εφέσεις που αναφέρονται σε περιπτώσεις κακής εφαρμογής κανονισμών εκδικάζονται από τα προβλεπόμενα στον ισχύοντα Κανονισμό Διαιτησίας της Ε.Ο.Κ. δικαιοδοτικά όργανα.
Οι ενστάσεις του άρθρου 54 παρ.1δ (σοβαρή παράβαση ή κακή εφαρμογή των Κανονισμών Παιδιάς), από διαιτητές ή κριτές εκδικάζονται σε πρώτο και δεύτερο βαθμό από την Κ.Ε.Δ/Ε.Σ.Κ.Α.
Οι ενστάσεις, που δεν υπάγονται στην προηγούμενη παράγραφο  εκδικάζονται από την Επιτροπή Πρωταθλήματος της ΕΣΚΑ.
Οι αποφάσεις της Επιτροπής Πρωταθλήματος προσβάλλονται ενώπιον του ΑΣΕΑΔ σύμφωνα με τα όσα ορίζονται ειδικότερα από τα άρθρα 123 έως 126 του Ν.2725/99 όπως αυτά τροποποιήθηκαν από τα άρθρα 44 έως 46 του Ν.3057/2002.
Τα Σωματεία που μετέχουν στα Πρωταθλήματα, καθώς και οι αθλητές τους συμφωνούν, αποδέχονται και καθιστούν αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση των πάσης φύσης διαφορών που θα προκύψουν μεταξύ τους και που έχουν σχέση με την εφαρμογή και ερμηνεία των Νόμων που ισχύουν, του Καταστατικού, των Κανονισμών και των Προκηρύξεων της Ε.Ο.Κ., (με βάση τους οποίους διεξάγονται τα διάφορα Πρωταθλήματα και που αποτελούν σύμβαση μεταξύ ΕΣΚΑ, Σωματείων και αθλητών),μόνο τα διοικητικά όργανα που προβλέπονται  από τις διατάξεις αυτές και απαγορεύεται ρητά κάθε προσφυγή στα ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ. Σε περίπτωση που σωματείο προσφύγει στα Πολιτικά δικαστήρια, για θέματα που αφορούν την επίλυση αθλητικών διαφορών ΜΗΔΕΝΙΖΕΤΑΙ για όλους τους υπόλοιπους αγώνες του Πρωταθλήματος για το οποίο έγινε προσφυγή και ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ από όλα τα Πρωταθλήματα, της επόμενης αγωνιστικής περιόδου, στα οποία δικαιούται να συμμετάσχει.

ΑΡΘΡΟ 11ο: ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ
α)    Τα Σωματεία που αγωνίζονται υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται από τον Κανονισμό Πρωταθλημάτων οι δε  διοικητικοί και υπόλοιποι παράγοντες και αθλητές των Σωματείων, καθώς και οι προπονητές και κώουτς, στις κυρώσεις που προβλέπονται από τους Αθλητικούς Νόμους και από τις ισχύουσες διατάξεις των λοιπών Κανονισμών της Ε.Ο.Κ.
β)    Ομάδα που δεν θα δηλώσει καθόλου συμμετοχή στο πρωτάθλημα ή δηλώσει συμμετοχή και αποχωρήσει πριν την έναρξη του αντίστοιχου πρωταθλήματος  ή μηδενισθεί δύο φορές για οποιονδήποτε λόγο, αποβάλλεται του πρωταθλήματος και υποβιβάζεται στη Γ΄ κατηγορία, τα δε αποτελέσματα των αγώνων που έδωσε μέχρι τότε που υποβιβάστηκε, λαμβάνονται υπ’όψη στην διαμόρφωση του γενικού βαθμολογικού πίνακα της αγωνιστικής περιόδου.
γ)    Τα συμμετέχοντα στο πρωτάθλημα σωματεία ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ να συμμετάσχουν στο πρωτάθλημα ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (άρθρο 27 των Κανονισμών). Σε περίπτωση μη συμμετοχής, αποχώρησης ή αποβολής για οποιονδήποτε λόγο από το πρωτάθλημα ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ τα σωματεία θα τιμωρούνται με αφαίρεση τεσσάρων (4) βαθμών από το βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος Γυναικών την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο 2012-2013.
δ)     Για αποχώρηση ή αποβολή από το πρωτάθλημα ΝΕΑΝΙΔΩΝ μετά την κλήρωση, η τιμωρία είναι αφαίρεση δύο (2) βαθμών από το βαθμολογικό πίνακα του  πρωταθλήματος Γυναικών της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.
ε)    Σε περίπτωση που αθλητές,παράγοντες,προπονητές ή φίλαθλοι σωματείου προκαλέσουν σωματική ή υλική βλάβη σε παράγοντες του αγώνα, το υπεύθυνο σωματείο ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ να αποκαταστήσει την προκληθείσα βλάβη, μετά από επιτόπιο έλεγχο της διοργανώτριας αρχής και του εκπρόσωπου του υπαιτίου σωματείου, πέραν των άλλων ποινών που προβλέπονται από τους Κανονισμούς. Η εκτίμηση της δαπάνης γίνεται με όποιο πρόσφορο τρόπο αποφασίσει το Δ.Σ. της ΕΣΚΑ. Η καταβολή της δαπάνης γίνεται εντός (3) ημερών από την λήψη της σχετικής απόφασης από το Δ.Σ. της ΕΣΚΑ και σε περίπτωση άρνησης το σωματείο ΜΗΔΕΝΙΖΕΤΑΙ για τις επόμενες δύο αγωνιστικές από την λήξη της προθεσμίας καταβολής. (‘Αρθρο 82 σε συνδυασμό με το άρθρο 88 των Κανονισμών).
στ)    Το Δ.Σ. της ΕΣΚΑ δικαιούται να χρησιμοποιήσει διαιτητές άλλων συνδέσμων πλήν του ΣΕΔΚΑ,εφ’όσον τούτο κριθεί σκόπιμο εξ’αιτίας επεισοδίων που προκάλεσαν αθλητές,προπονητές,παράγοντες ή φίλαθλοι σωματείου για το τμήμα ή τα τμήματα του σωματείου  που προκάλεσε επεισόδια σε βάρος παραγόντων του αγώνα. Το υπαίτιο σωματείο υποχρεούται τουλάχιστον 48 ώρες πριν την τέλεση του αγώνα στο οποίο έχουν ορισθεί διαιτητές άλλων συνδέσμων να καταβάλει τα έξοδα μετακίνησης,διαφορετικά μηδενίζεται.
ζ)     Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Σ.Κ.Α. οι περιπτώσεις πλαστοπροσωπίας αθλητών, οι σχετικές ενστάσεις των οποίων έχουν γίνει αποδεκτές, εκτός της επιβολής των προβλεπομένων πειθαρχικών ποινών,  παραπέμπονται και στον Αθλητικό Εισαγγελέα και στην Ε.ΦΙ.Π.
η)    Σε περίπτωση επιβολής πειθαρχικής ποινής σε βάρος αθλητών, προπονητών και παραγόντων μιας ομάδας αυτοί δεν έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο που αγωνίζεται οποιαδήποτε ομάδα  με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα επικαλούνται.

ΑΡΘΡΟ12ο: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ-ΚΑΤΑΤΑΞΗ-ΑΝΟΔΟΣ-ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ
Α) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Για την βαθμολογία των Σωματείων ορίζει το άρθρο 47 του Κανονισμού Πρωταθλημάτων, για την κατάταξη δε αυτών ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 48 του ιδίου Κανονισμού.
Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 47 παρ. 2 (όπως αυτή τροποποιήθηκε), τα αποτελέσματα των αγώνων, που έδωσε ομάδα που υποβιβάσθηκε λόγω μη προσέλευσης σε δύο (2) αγώνες ή αποχώρησης από την συνέχεια του πρωταθλήματος λαμβάνονται υπόψη στη διαμόρφωση του γενικού βαθμολογικού πίνακα της αγωνιστικής περιόδου.

Β) ΑΝΟΔΟΣ ΣΤΗN Α’ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Η Πρωταθλήτρια  ομάδα της Β΄κατηγορίας Γυναικών ανεβαίνει απ΄ευθείας στην Α΄κατηγορία Γυναικών. Επίσης ανεβαίνουν και δύο ακόμη ομάδες η οποίες θα προκύψουν από αγώνες κατάταξης (play-off) μεταξύ των ομάδων που θα καταλάβουν την δεύτερη, τρίτη, τέταρτη και πέμπτη θέση στον βαθμολογικό πίνακα της κατηγορίας.

ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (PLAY-OFF)

Α΄ΦΑΣΗ

Στη φάση αυτή οι τέσσερις (4) παραπάνω ομάδες συναντώνται μεταξύ τους ως εξής:
2 – 5 (Ν1)
3 – 4 (Ν2)
Νικήτρια στην φάση αυτή αναδεικνύεται η ομάδα η οποία θα έχει τρεις (3) νίκες επί της αντιπάλου της μεταφέροντας και τις νίκες ή ήττες από τους μεταξύ τους αγώνες κατά την διάρκεια του κανονικού  πρωταθλήματος. Ο πρώτος αγώνας διεξάγεται στην έδρα της ομάδας η οποία θα έχει καταταγεί στην υψηλότερη θέση της βαθμολογίας της Α΄φάσης του πρωταθλήματος και ο δεύτερος αγώνας στην έδρα της αντιπάλου της και ούτω καθεξής αν χρειαστούν και άλλοι αγώνες.
Οι νικητές της φάσης αυτής ανεβαίνουν στην Α΄κατηγορία Γυναικών και θα αγωνισθούν μεταξύ τους για τις θέσεις 2-3 του πρωταθλήματος. Αυτός ο αγώνας κατάταξης θα διεξαχθεί στην έδρα της ομάδας η οποία θα έχει καταταγεί στην υψηλότερη θέση της βαθμολογίας μετά την λήξη του κανονικού πρωταθλήματος.
Οι ηττημένοι θα αγωνισθούν για τις θέσεις 4-5. Αυτός ο αγώνας κατάταξης θα διεξαχθεί στην έδρα της ομάδας η οποία θα έχει καταταγεί στην υψηλότερη θέση της βαθμολογίας μετά την λήξη του κανονικού πρωταθλήματος.
Οι ημέρες διεξαγωγής των αγώνων όλων των  ζευγαριών  θα είναι η Τετάρτη και Κυριακή αμέσως μετά την λήξη του πρωταθλήματος.

Γ) ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Οι δύο (2) τελευταίες ομάδες της Β΄Κατηγορίας Γυναικών υποβιβάζονται στην Γ΄Κατηγορία.
Σε περίπτωση που υποβιβασθούν ομάδες της Ενωσης από την Α2 Εθνική Κατηγορία  στην Α΄Κατηγορία ΕΣΚΑ τότε αντίστοιχα υποβιβάζεται ο ίδιος αριθμός ομάδων στην  Γ΄ Κατηγορία.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Σε περίπτωση που χρειασθεί να συμπληρωθεί αριθμός ομάδων στην κατηγορία για οποιονδήποτε λόγο (συγχώνευση, αποχώρηση κλπ) για την διαδικασία συμπλήρωσης αποφασίζει το Δ.Σ. της Ε.Σ.Κ.Α.
Στην περίπτωση των υποβιβαζομένων ομάδων ισχύει το άρθρο 49 παρ.2 του Κανονισμού της Ε.Ο.Κ.

ΑΡΘΡΟ  13ο: ΙΣΟΒΑΘΜΙΕΣ
Σε περίπτωση ισοβαθμίας ομάδων σε οποιαδήποτε σημαντική θέση και σε οποιαδήποτε φάση του Πρωταθλήματος θα λαμβάνονται υπ’όψη κατά σειρά προτεραιότητας:
1) Αν οι ομάδες που ισοβαθμούν είναι δύο (2),τότε λαμβάνονται υπ’όψη οι βαθμοί από τους μεταξύ τους αγώνες (νίκες-ήττες-μηδενισμοί).
Αν οι ομάδες έχουν το ίδιο σύνολο βαθμών, τότε λαμβάνονται υπ’όψη η διαφορά πόντων στους μεταξύ τους αγώνες.
Αν συνεχίζεται η ισοβαθμία τότε θα διεξάγεται ένας αγώνας κατάταξης σε ουδέτερο γήπεδο.
2) Αν οι ομάδες που ισοβαθμούν είναι περισσότερες από δύο (2) τότε καταρτίζεται βαθμολογικός πίνακας με τους βαθμούς που συγκέντρωσαν, οι ομάδες που ισοβαθμούν, στους μεταξύ τους αγώνες και με βάση τον πίνακα αυτό γίνεται η μεταξύ τους κατάταξη.
Αν όμως από τον παραπάνω πίνακα προκύψει νέα  ισοβαθμία, τότε για τις ομάδες που συνεχίζουν να ισοβαθμούν, θα γίνει δεύτερη κατάταξη υπολογίζοντας μόνο τα αποτελέσματα των αγώνων ανάμεσα στις ομάδες που ισοβάθμησαν.
Στη περίπτωση που υπάρχει ακόμη ισοβαθμία μετά την δεύτερη κατάταξη χρησιμοποιείται η διαφορά πόντων για να καθορισθεί η κατάταξη, υπολογίζοντας τα αποτελέσματα των αγώνων μόνο μεταξύ των ομάδων που είναι ισόβαθμες.
Αν υπάρχουν πάλι ισόβαθμες ομάδες, η κατάταξη τους θα καθορισθεί από αγώνα ή αγώνες κατάταξης σε ουδέτερο γήπεδο.   
Εάν σε κάποια περίπτωση εφαρμόζοντας τα παραπάνω κριτήρια, μια πολλαπλή ισοβαθμία μειώνεται σε ισοβαθμία μόνο δύο ομάδων, εφαρμόζεται αυτόματα η διαδικασία των παραγράφων 1 και 2.

ΑΡΘΡΟ 14ο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟI ΟΡΟΙ
Η οικονομική διαχείριση των αγώνων (έκδοση και θεώρηση  εισιτηρίων κλπ) ανατίθεται στα γηπεδούχα σωματεία.
Τα σωματεία που θα έχουν την οικονομική διαχείριση των αγώνων τους, πρέπει να εκδώσουν και να θεωρήσουν στην αρμόδια ΔΟΥ, εισιτήρια που θα φέρουν την επωνυμία τους, σαν υπευθύνων (και όχι της Ε.Σ.Κ.Α.)
Η τιμή του εισιτηρίου απαγορεύεται να υπερβαίνει τα δύο (2) ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 15ο : ΕΠΑΘΛΑ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΑ
Στην πρωταθλήτρια θα απονεμηθεί ειδικό έπαθλο με δίπλωμα, στις δε αθλήτριες της δώδεκα (12) διπλώματα με χρυσά μετάλλια.
Στις Β’ και Γ’ νικήτριες θα απονεμηθούν διπλώματα και μετάλλια, στις δε αθλήτριες τους δώδεκα (12) διπλώματα με αργυρά και χάλκινα μετάλλια αντίστοιχα.
ΓΕΝΙΚΑ
α) Οι εκθέσεις-αναφορές των μελών του Δ.Σ. για γεγονότα που συνέβησαν σε αγώνες των πρωταθλημάτων της ‘Ενωσης λαμβάνονται υπ’όψιν από τα αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα.    Έχουν δε αυξημένη αποδεικτική ισχύ εφ’όσον δεν έχουν κατατεθεί οι εκθέσεις των άλλων αρμοδίων προσώπων (διαιτητών-κριτών-παρατηρητών-γυμνασίαρχοι κλπ).
β) Το γηπεδούχο σωματείο υποχρεούται να παρέχει κάθε διευκόλυνση στον αντίπαλο του (φιλοξενούμενο), για την βιντεοσκόπηση του αγώνα μέσα από τον αγωνιστικό χώρο. Σε περίπτωση άρνησης, επιβάλλεται στο γηπεδούχο σωματείο ποινή αποκλεισμού της έδρας του, ύστερα από απόφαση της Ε.Σ.Κ.Α.
Διευκρινίζεται ότι η βιντεοσκόπηση επιτρέπεται από οποιονδήποτε για όλους του αγώνες του πρωταθλήματος.
Η τηλεοπτική κάλυψη οποιουδήποτε  αγώνα  χρειάζεται  έγκριση  από  το  Δ.Σ. της ΕΣΚΑ.
γ) Οι οικονομικές διαφορές μεταξύ αθλητικών σωματείων και προπονητών, θα επιλύονται από την Επιτροπή Επίλυσης οικονομικών διαφορών της Ε.Ο.Κ. που συγκροτείται και λειτουργεί σύμφωνα με το άρθρο 7 της υπ΄αρ. 11671/05.
δ) Για κάθε θέμα που θα προκύψει κατά τη διεξαγωγή του Πρωταθλήματος και που δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη, από τον Κανονισμό Πρωταθλημάτων, από τον Κανονισμό Διαιτησίας και από την Γενική Προκήρυξη, καθώς και για κάθε ασάφεια που έχει ανάγκη από διευκρίνηση ή συμπλήρωση, αποφασίζει το Δ.Σ. της Ε.Σ.Κ.Α.-

                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ            Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                                    Δ.ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ             Ι. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου